top of page
Website.png
Staij_Themajaar Gedrag.png

Gedrag, wat is dat nu eigenlijk? Vaak wordt het in één adem genoemd met ‘afwijkend’ en ‘anders’. Maar gedrag is er altijd, elk kind én elke volwassene heeft er iedere dag mee te maken. Bij zichzelf en bij de ander. Gedrag is een vak waar we allemaal een aandeel in hebben.

Tijdens dit themajaar benaderen we gedrag in de breedste zin van het woord. Door nieuwe tools te leren en praktische kennis op te doen willen we meer rust, structuur en ruimte creëren in de scholen en in de groepen. Geen focus op de uitzonderingen, maar aandacht voor alle leerlingen en medewerkers. Want iedereen verdient leer- en werkgeluk!

Wat willen we bereiken?

  • Samenhang creëren in activiteiten gedurende het jaar met een aansprekend programma.

  • Zaadjes planten en inspireren.

  • Elkaar ontmoeten.

  • Een yes-gevoel na de aftrap in oktober.

  • Een beweging in gang zetten.

  • Uitwisselen van kennis die we al in huis hebben.

  • Handvatten en praktische tools geven.

Het programma

  • Aansprekend en toegankelijk.

  • Aftrap met een inspirerende 'gedrag-dag'.

  • Sprekers en onderwerpen komen door het jaar heen terug, voor meer verdieping.

Website_gedrag_2.png

Het programma begint steeds meer vorm te krijgen. In de tijdlijn hieronder vinden jullie een voorproefje van het programma. Houd de komende maanden deze pagina in de gaten voor de laatste updates. Inschrijven kan vanaf komend schooljaar. 

Voorproefje van het programma

Staij_tijdlijn themajaar gedrag.png

We doen het samen!

Om dit themajaar tot een succes te maken hebben we elkaar nodig. Dus heb jij een idee voor een spreker, wil je zelf een bijdrage leveren of heb je andere ideeën? Laat het ons alsjeblieft weten via: shertzberger@staij.nl

Themajaar_Gedrag_2.gif
bottom of page