top of page

Voor medewerkers

Vind hier je weg naar het online HR2Day platform en de laatste versie van de CAO. 

Staij_beeldmerk groepje_RGB_multicolor reeks 2.png

Declaratieformulier

 

Met dit formulier kunnen uitgaven worden gedeclareerd*) die zijn gemaakt voor een school van STAIJ of het schoolbestuur en zijn voorgeschoten door een personeelslid van STAIJ. De declaratie kan worden ingediend door het ingevulde formulier samen met de onderliggende facturen in één pdf door te mailen naar facturen@staij.nl.

*Het declareren van dienstreizen gaat niet via dit formulier, deze uitgaven kunnen via HR2Day worden gedeclareerd.

Toelageregeling

 

De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om tijdens het NP Onderwijs het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. Om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Alle scholen staan voor een grote opgave om leervertragingen door de coronacrisis in te halen. Op scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden is deze uitdaging nog groter. Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Daarom maakt het kabinet het mogelijk om middels extra bekostiging het personeel op deze scholen twee jaar extra te belonen. Staij kent een arbeidsmarkttoelage van 8% toe. 

 

Lees hier meer over de arbeidsmarkttoelage. 

bottom of page