top of page

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind.

Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Staij.

Staij_personen_RGB_multicolor reeks 2.png

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachten-regeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden.


Iedere school heeft een contactpersoon. Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken. Ze zorgen ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de juiste routes worden opgelost. De naam en contactgegevens van de contactpersoon kunt u vinden in de schoolgids van uw school.

Contactpersonen op de scholen

Externe contactpersonen

Staij heeft een externe vertrouwenspersoon. Dit is Evelien Brouwer van ABC onderwijsadviseurs. U kunt uw klacht vertrouwelijk aan haar voorleggen en zij kan met u mogelijke vervolgstappen bespreken. Evelien Brouwer is te bereiken via ebrouwer@hetabc.nl of via 06 31 631 611.

Staij als bemiddelaar

Staij is als schoolbestuur eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen en het handelen van het personeel. Staij kan een bemiddelende rol spelen bij de behandeling van een klacht. Als uw klacht op school niet naar tevredenheid is behandeld door de directeur dan kunt u contact opnemen met Staij via 020-7163460.

Klachtencommissie

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Staij is hierbij aangesloten. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het telefoonnummer is 030-2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsgeschillen.nl.

Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwens-inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten), discriminatie en radicalisering. Klik hier voor meer informatie over de vertrouwensinspecteur.

Meer informatie over de klachtenregeling bij Staij? Neem contact op met Mirjam Hoedemaker via mhoedemaker@staij.nl

Beveiligd mailen met Staij via ZIVVER

Wilt u vertrouwelijke informatie veilig mailen naar (de scholen van) Staij? Dat kan via de Zivver conversatiestarter. Iedereen kan gebruikmaken van deze conversatiestarter, u heeft hiervoor dus geen account nodig.

Hoe werkt het?
Als u de conversatiestarter start, dan opent er een pagina in de ZIVVER webapp. Op deze pagina laat u uw naam en eigen e-mailadres achter. Vervolgens ontvangt u een notificatiebericht in uw mailbox. Op deze manier weten we zeker dat u de eigenaar van het opgegeven mailadres bent. Via de link in het notificatiebericht kunt u een veilige verzendomgeving openen. In deze omgeving kunt u een bericht typen, een bijlage toevoegen en natuurlijk veilig verzenden.

Meer over ZIVVER

Met ZIVVER kunt u veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Heeft u vragen over ZIVVER? Neem dan contact op met ZIVVER via support@zivver.com.

bottom of page