top of page

Tools voor in en buiten de klas

De ontwikkeling van startende leraren kan niet alleen gevoed worden door ervaring, coaches en collega’s, maar ook door theorie, concepten en modellen.

Wij hebben samen met de Pabo van de HvA leer-werkkaarten ontwikkeld waarin verschillende thema’s op een toegankelijke manier aan bod komen. Deze kaarten geven snel overzicht van relevante theorieën, concepten en modellen zodat ze eenvoudig in de praktijk kunnen worden toegepast. 

 

De kaarten zijn met name geschreven voor studenten en (startende) leraren in het basisonderwijs, maar kunnen ook gebruikt worden door coaches, intern begeleiders, directeuren, etc. 

 

Bij de leer-werkkaarten hebben we de volgende uitgangspunten meegenomen:

  • De  thema’s die aan bod komen, vinden we binnen Staij belangrijk en relevant.

  • De kaarten gaan uit van  een door ons verwacht professioneel niveau.

  • Ze kunnen gebruikt worden in situaties die gelden voor alle scholen.  

  • Ze zijn zowel inzetbaar bij individueel leren, als bij teamleren en organisatieleren.

  • Ze stimuleren dialoog over professionele kwaliteit.

bottom of page