top of page

Gedrag-dag 2023

30 oktober 2023 | KIT Tropeninstituut

We begonnen het themajaar gedrag met de Staij Gedrag-dag op 30 oktober in het KIT. De dag werd bij elkaar gepraat door Bram (Flevoparkschool) en Esther (De Meer). Na de lezing van Steven Pont, diverse break-out sessies en het afsluitende optreden van Peter Heerschop kan iedereen geïnspireerd en vol nieuwe ideeën aan de slag in de klas met dit onderwerp. 

 

Gedrag is er altijd, iedereen heeft ermee te maken. Gedrag is ook een vak, we hebben daar allemaal iets in te doen. Door nieuwe tools te leren en kennis op te doen, hopen we dat er meer rust, structuur en ruimte wordt gecreëerd in de scholen en in de groepen. Dit themajaar is er niet alleen voor de uitzonderingen, maar juist voor iedereen. Al onze leerlingen en medewerkers verdienen leergeluk.

Steven Pont

De aansporing aan een kind, 'Gedraag je nou eens', is eigenlijk een hele rare. Je kunt je namelijk niet niet gedragen. Je vertoont altijd gedrag en je gedraagt je daarmee dus eigenlijk altijd. Zelfs als je niets doet, doe je iets (namelijk niets). En zelfs dat is dus gedrag. Dus ook een kind gedraagt zich altijd op een bepaalde manier. De vraag vanuit de psychologie is natuurlijk vervolgens waarom een kind eigenlijk steeds voor dat specifieke gedrag kiest. En kiest hij of zij daar eigenlijk wel voor, of kan het niet anders dan zich op die ene specifieke manier te gedragen? Of zijn er invloeden van buiten en zo ja, kunnen wij als leerkrachten die invloed van buiten dan ook zijn...?

Links

Steven-Pont-scaled.jpg
Scherm­afbeelding 2023-07-24 om 14.17.28.png
Stichting Orion
Schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat

Veel kinderen maken al vanaf heel jonge leeftijd verschillende ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, een scheiding of groeien op met een ouder met een (psychische) ziekte of in armoede. Deze ingrijpende ervaringen kunnen de (leer)ontwikkeling en het gedrag van kinderen negatief beïnvloeden en ook invloed hebben op de gezondheid van de professional. Onderzoekend Orion doet hier onderzoek naar & draagt bij aan de ontwikkeling van traumasensitief onderwijs in & met de praktijk!

Wilde Kastanje
IK JIJ WIJ werkmethode - overtuigingen van ouders

Leer actief en diepgaand luisteren voor een succesvolle samenwerking met ouders.

Wat neem je mee naar huis na deze workshop?

  • In actie kunnen onderscheiden van hypothesen, feiten en gevoelens en de vaardigheid om tot een valide basis voor vervolgstappen te komen

  • De vaardigheid om echt te luisteren en zicht te krijgen op zowel jouw eigen behoefte als die van de ander

  • De capaciteit om eerst te vertragen en vervolgens te versnellen met behulp van de aangeleerde IK JIJ WIJ werkmethode

Scherm­afbeelding 2023-09-01 om 16.50.00.png
Monique Baard.jpg
Monique Baard
Waar komt dat gedrag vandaan?

Dat gedrag en leren met elkaar samenhangen trekt niemand in twijfel. Een leerling ontwikkelt zich beter in een school waar een veilig positief klimaat heerst en waar goed les wordt gegeven. En toch zorgt gedrag van leerlingen er soms voor dat het groepsklimaat en het goed kunnen lesgeven onder druk komen te staan. In deze interactieve workshop wordt gekeken ‘achter’ het gedrag: waar komt gedrag vandaan? Deelnemers leren om een eenvoudige gedragsfunctie analyse (GFA) te maken en te herkennen wat (mogelijk) de onderliggende functies van probleemgedrag zijn.

Hans van Holland - CED-Groep Een positieve en productieve klas creëren

Wat maakt een leraar excellent? De Amerikaan Doug Lemov observeerde leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken met hun leerlingen. Hij bekeek tot in detail wat er in het klaslokaal gebeurde: van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. Uit de succesfactoren ontstond Teach Like a Champion: 63 praktische technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. 

Tijdens de inspiratiesessie van vandaag worden de volgende technieken op interactieve wijze aangeboden:

  • Techniek 52: Klare taal

  • Techniek 53: 100% Radar en laten zien dat je kijkt

  • Techniek 54: Maak verwachtingen zichtbaar

pexels-photo-8535230.webp
_edited.jpg
Angelique Hop en Susan Rijpkema Energiek en met plezier werken

In deze workshop gaan Angelique Hop, mindfulness coach en Susan Rijpkema, werkgeluk deskundige, op een interactieve manier aan de slag met het vraagstuk hoe je met energie en plezier kan (blijven) werken en hoe mindfulness daarbij kan helpen. Meer regie en eigenaarschap op jouw werkgeluk begint met bewustwording van je eigen gedrag; je eigen gedachten en gevoelens.

Gabriela Prinzen
Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen zijn een waardevolle toevoeging in de klas. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een positieve sfeer in de groep. Daarnaast is coöperatief leren ook een effectieve vorm van klassenmanagement. Een perfect onderwerp dus om in het themajaar 'gedrag' te behandelen, want door dit in te zetten in je klas komt er meer rust, structuur en ruimte. De basis voor fijn gedrag in de klas.

pexels-photo-8612990.webp
bottom of page