top of page

Inschrijven

Jouw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Deze worden hier uitgelegd.

Gemeentelijk toelatingsbeleid voor 4-jarigen

Van de gemeente Amsterdam ontvangen alle ouders een voorkeursformulier wanneer hun kind 2,5 jaar is. Nadat je scholen hebt bezocht, kun je dit voorkeursformulier inleveren op de school van je eerste voorkeur. Op dit formulier geven ouders in volgorde van voorkeur minimaal vijf andere scholen op. Meer informatie over de gemeentelijke plaatsingsronde kun je vinden op de website van de Gemeente Amsterdam

Hoe dat werkt

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Je kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die je hebt opgegeven.


Na de plaatsing voeren wij een intakegesprek en daarna volgt de definitieve inschrijving.

Staij_personen_RGB_multicolor reeks 2.png
bottom of page