top of page

Opleidingsschool

Sinds een aantal jaren is Staij een geaccrediteerde Opleidingsschool. Bij het opleiden werken we nauw samen met Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Universitaire Pabo van Amsterdam UPvA. Jaarlijks begeleiden we ongeveer 80 studenten, zowel van HvA als UPvA, voltijd en deeltijd.

Illustraties_RGB_richting rood.png

Voor startende leerkrachten

Al onze scholen zijn ‘opleidingsbasisscholen’, wat inhoudt dat studenten er stage lopen. Onze Opleidingsschool bestaat uit drie pijlers: samen opleiden, samen onderzoeken en onderwijs ontwikkelen en samen professionaliseren. Samen met de scholen wordt er gezorgd voor het opleiden van studenten tot startbekwame leerkrachten en het begeleiden van startende leerkrachten tijdens hun eerste jaren. Om de praktijk nog meer te versterken organiseert de Opleidingsschool praktijkonderzoek.

Alle betrokkenen blijven zich professioneel ontwikkelen op het gebied van de eigen opleiders-, begeleiders- en beoordelings­kwaliteiten, ook met het oog op de kwaliteit van de stageplekken. Inmiddels functioneren de drie pijlers op veel van onze scholen en zijn ze goed zichtbaar, ook op bovenschools niveau. 
 

Terugdringen lerarentekort

Het tekort aan leraren staat hoog op onze agenda. We blijven hier veel zorg en aandacht aan besteden zodat Staij tot een volwaardige lerende organisatie kan uitgroeien. Het opleiden en begeleiden van (startende) leerkrachten speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van het lerarentekort. 

Opleidingsschool
bottom of page