top of page
Deze workshop of lezing kan helaas niet meer geboekt worden.

Wat vragen we van de leerkracht?

donderdag 25 april 2024 | 16:00 - 17:30 | Mirella van Minderhout - Bureau Mind

  • Studio Zeeburg - Zeeburgerpad 58 - Amsterdam

Wat kun je verwachten

WIE: Mirella van Minderhout - Bureau Mind Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht en als groepsleidster in de gehandicaptenzorg. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs en zorg voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor professionals, werkt zij als trainer/adviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en zorg en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze verzorgt post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan inclusief onderwijs en het vormgeven van beleid en uitvoering van transitie jeugdzorg. En bovenal welk gedrag van professionals daarbij hoort, juist als het lastig is. Daarnaast is zij veel gevraagd spreker op congressen. WAT: Wat vragen we van de leerkracht? Des te meer problematiek een kind heeft, des te afhankelijker is hij/zij van zijn context om tot ontwikkeling te komen. We weten het, maar ga er maar aan staan. Soms is er ook een tegengestelde beweging en wordt gezegd: "Dit is zo complex, ik ben leerkracht en geen therapeut." In deze (inter)actieve bijeenkomst gaan we in op pedagogische kennis en vaardigheden die we nodig hebben om in lastige situaties rond gedrag van leerlingen en kwaliteit van de relatie met leerlingen, ook steeds de leerkracht van een kind centraal te stellen in de verandering en hem daarin niet alleen te laten staan. Als we goed zorg willen dragen voor de leerling, moeten we goed zorgdragen voor de leerkracht. Hoe doen we dat? Wat vragen we van de leerkracht? En hoe realiseer je als leerkracht al die verschillende behoeftes van je leerlingen, met name op het gebied van gedrag? Wat is dan goed onderwijs tav gedrag en waarom doen we de dingen die we doen? Hoe bied ik ‘alle kinderen wat ze nodig hebben, binnen het gegeven dat je in het onderwijs de hele dag schaarste aan het verdelen bent? Ofwel goed zorgdragen voor de leerling = goed zorgdragen voor de leerkracht. Deze interactieve workshop geeft je inspiraties en ideeën om morgen in te zetten in praktijk.


Contact gegevens

  • 020 - 7163460

    info@staij.nl


bottom of page