top of page
Deze workshop is helaas vol.

Waar komt dat gedrag vandaan?

Gedrag-dag | Break-out sessie 3 | Monique Baard

  • KIT Tropeninstituut

Wat kun je verwachten

WIE: Monique Baard. Monique Baard is werkzaam als zelfstandige bij Pica Pedia Support. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als Ambulant begeleider van cluster 4 en gedragsspecialist in het Speciaal Basisonderwijs. De laatste jaren is zij werkzaam als schoolbegeleider, trainer en coach en begeleidt zij schoolteams en individuele leerkrachten met name bij het verstevigen van een positief en veilig school- en groepsklimaat. Zij is mede-ontwikkelaar/ trainer en coach van het schoolbrede programma Positive Behavior Support (SWPBS) en trainer en coach van Co-teaching. WAT: Waar komt dat gedrag vandaan? Gedrag analysen met een gedragsfunctie analyse Dat gedrag en leren met elkaar samenhangen trekt niemand in twijfel. Een leerling ontwikkelt zich beter in een school waar een veilig positief klimaat heerst en waar goed les wordt gegeven. En toch zorgt gedrag van leerlingen er soms voor dat het groepsklimaat en het goed kunnen lesgeven onder druk komen te staan. In deze interactieve workshop wordt gekeken ‘achter’ het gedrag: waar komt gedrag vandaan? Deelnemers leren om een eenvoudige gedragsfunctie analyse (GFA) te maken en te herkennen wat (mogelijk) de onderliggende functies van probleemgedrag zijn. Een GFA is de basis voor én het belangrijkste onderdeel van het plan ter ondersteuning van (een patroon) in probleemgedrag van een leerling. Een eenvoudige GFA kan voor de meeste leerlingen betrekkelijk snel worden uitgevoerd. In de workshop wordt aan de hand van filmfragmenten van praktijksituaties uit de klas een gedragsfunctie analyse gemaakt. Daarnaast zal er gewerkt worden met een eigen ingebrachte casus uit de praktijk. Voorbereiding: Aan de deelnemers wordt gevraagd een korte casusbeschrijving mee te nemen van een leerling of situatie uit de eigen praktijk. Deze workshop vindt plaats op 30 oktober tijdens de Staij Gedrag-dag.


Contact gegevens

  • 020 - 7163460

    info@staij.nl


bottom of page