top of page

Workshops
Themajaar Lezen

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops die zijn gegeven tijdens het Themajaar Lezen.  Hier kun je ook alle beschikbare presentaties en downloads terugvinden. 

Staij_Themajaar_Lezen_Rood_600x359.gif

Terugblik Boekenbal

Het Themajaar Lezen werd in stijl afgetrapt in het Muziekgebouw en Bimhuis. 

Met een uitgebalanceerd programma met lezingen, workshops en een boekenmarkt werd dit een topdag over een mooi thema.

Kijk hier voor een terugblik.

Workshops

Diversiteit en inclusiviteit

16 november 2022 | Joan Windzak

Educulture_Joan Windzak_edited.jpg

Tijdens de workshop van Joan Windzak van Educulture werd uitgebreid ingegaan op het belang van diversiteit en inclusie in jeugdliteratuur. De bijeenkomst inspireerde leerkrachten met praktische tips/handvatten om meer diversiteit en inclusie in het klaslokaal te integreren. Met een scoreformulier werd gekeken hoe 'divers' de schoolbibliotheek en de boekenplank in de klas zijn. Er waren per leeftijdscategorie tips voor titels die ter inspiratie gelden om de boekenkast/bibliotheek diverser en inclusiever te maken.

Erna van Koeven over 'Rijke Taal'

24 november 2022 | Erna van Koeven

Erna van Koeven en Anneke Smits hebben jaren ervaring in het taal- en leesonderwijs. Omdat ze twijfelden of dat taal- en leesonderwijs wel toereikend was voor kansarme leerlingen en dat graag wilden onderzoeken, zijn ze eerst een blog begonnen en hebben ze later een boek gepubliceerd: Rijke taal (met bijbehorende website: rijketaal.org). Erna van Koeven gaf in deze lezing aan wat voor Anneke en voor haar eye-openers waren in hun zoektocht naar effectief taal- en leesonderwijs. 

Meer dan voorlezen...

10 januari 2023 | Suzanne van Oers

_edited.jpg

We weten allemaal hoe belangrijk voorlezen is voor de verdere ontwikkeling. Met voorlezen leren kinderen nieuwe woorden, krijgen ze meer kennis van de wereld, kunnen ze lekker wegdromen, horen ze ‘boekentaal’, doen ze letterkennis en verhaalbegrip op en wordt de basis gelegd voor leesplezier.
Voorlezen is dus de normaalste zaak van de wereld.

Als je als leerkracht echt inzet op leesvaardigheid in de volle breedte, dan kun je van veel momenten op de dag een doelgerichte, leuke en leerzame activiteit maken. Dat begint bij bewustwording. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom lees ik dit boek voor? Hoe lees ik het voor en wat wil ik de kinderen eigenlijk leren? Allemaal vragen die tijdens deze workshop aan de orde kwamen.

Links

Poëzie in de klas

18 januari 2023 | Hans & Monique Hagen

_edited.jpg

Met een koffer vol spelletjes en spulletjes lieten Hans & Monique Hagen zien wat je met gedichten en versjes kunt doen in alle groepen van het basisonderwijs.

 

Hoe je onderzoek je samen met je leerlingen of een gedicht waar is of niet: kun je horen wat een ander denkt? Ruikt het groene kleurpotlood echt anders dan rood...


Poëzie helpt je om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven: liefde, geboorte of dood. Gedichten geven stof voor verrassende klassengesprekken. Door te spelen met poëzie vergroot je het taalbegrip, het taalgevoel en de woordenschat van kinderen. Je prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht.

Links

bottom of page