top of page

Traumasensitief onderwijs in de praktijk

dinsdag 14 november 2023 | 16:00 - 17:30 | Floortje Looijen - Stichting Orion

  • n.n.b.

24 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

WIE? Floortje Looijen van Expertisecentrum Stichting Orion WAT? Traumasensitief onderwijs in de praktijk Traumasensitief Onderwijs (TSO) is enorm in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Stichting Orion doet wetenschappelijk onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma binnen de speciaal onderwijs populatie en heeft het verder ontwikkelen en borgen van Traumasensitief Onderwijs als een van haar speerpunten. Hoe ziet traumasensitief onderwijs er in de praktijk uit? Floortje Looijen is in 2018 gestart met een pilotgroep TSO op de van Detschool in Amsterdam (SO cluster 4). Inmiddels heeft dit zich uitgebreid naar een schoolbrede traumasensitieve aanpak. Deze traumasensitieve aanpak richt zich op de individuele leerling, groepsaanpak, leerkracht en samenwerking binnen een schoolteam. De volgende onderwerpen komen tijdens de presentatie aan bod: ➢ Inrichting en indeling van het lokaal ➢ Check-in ➢ Beloningssysteem en omgaan met ongewenst gedrag ➢ Time-out vs time-in ➢ Ontspan Kast en stressbestrijders ➢ Traumasensitieve gymles ➢ Les over stress ➢ Vergroten van de executieve functies ➢ Samenwerken met ouders ➢ Samenwerken met collega’s


Contact gegevens

020 - 7163460

info@staij.nl

bottom of page