Technisch lezen in een doorlopende lijn

10 mei 2023 | 15:00 - 17:00 | Marita Eskes

  • Studio Zeeburg - Zeeburgerpad 58 - Amsterdam

37 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

Tijdens deze bijeenkomst staat de doorlopende lijn technisch lezen centraal. Leren lezen gebeurt niet pas in groep 3: al voordat leerlingen letters aan klanken leren koppelen, gebeurt er heel veel op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en klankbewustzijn. Dat maakt, dat het goed leren lezen van leerlingen een teambrede verantwoordelijkheid is. Een gezamenlijke opdracht waarbij elke leerkracht, passend bij zijn/haar leerjaar, met leerlingen doelgericht aan de slag gaat met de inhouden die centraal staan. Na een ‘goede leesstart’ waarbij preventie van belang is, leren leerlingen in groep 3 daadwerkelijk lezen. In groep 4 t/m 8 staat het voortgezet leesonderwijs centraal. Waar kan je als leerkracht op letten als het gaat om een effectieve kring- of lesopzet? Welke didactische zaken doen ertoe en wat draagt bij aan het creëren van goede lezers? In deze interactieve lezing/workshop staan deze vragen centraal, tevens ga je ook zelf aan de slag om voor jouw groep – in je huidige schooljaar of alvast voor het nieuwe jaar – actiepunten op te stellen. Iedereen kan na deze middag met eigen geformuleerde doelen aan de slag, om zo het leesonderwijs nóg een beetje beter te maken. Op naar een geletterde generatie! Marita Eskes is senior adviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur van het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn, dat in 2020 bij Uitgeverij Pica verscheen. Marita begeleidt scholen bij het verbeteren van hun (lees)onderwijs en het versterken van het didactisch handelen. Hiervoor heeft Marita gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs.


Contact gegevens

  • 020 - 7163460

    info@staij.nl