top of page

Taalontwikkeling en relatie tot gedrag

woensdag 3 april 2024 | 15:00 - 16:30 | Margot Padt - VierTaal

  • n.n.b.

24 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

WIE: Margot Padt - Stichting VierTaal WAT: Taalontwikkeling en relatie tot gedrag Steeds vaker lopen de leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs aan tegen zowel gedrags- als taalproblemen bij leerlingen. De mate waarin deze problemen zich voordoen maakt dat leerkrachten de werkdruk als hoog ervaren en dat zij veel tijd en energie moeten steken in het reguleren van het gedrag van hun leerlingen, wat ten koste gaat van andere, ook belangrijke zaken. Een deel van de gedragsproblemen bij sommige kinderen vloeit mogelijk voort uit taalproblematiek. Er komen in toenemende mate niet-Nederlandstalige kinderen op school, die zich nog niet voldoende kunnen uiten om zich op een goede manier staande te houden binnen de school. Bovendien lijkt het taalniveau van Nederlandstalige kinderen die op school starten, ook lager te worden. Welke relatie bestaat er tussen gedrag en taal? Hoe maak je onderscheid tussen een taalprobleem en een gedragsprobleem? Waar kan je op inzetten als groepsleerkracht? Op welke manier kan je dat doen? Bij wie kan je ondersteuning vragen als de problematiek zwaarder is dan je aankan? Wanneer is begeleiding vanuit cluster 2 mogelijk? Deze en andere onderwerpen zullen centraal staan in een workshop over taal en gedrag. Als trajectbegeleider en orthopedagoog bij VierTaal (SO cluster 2) houd ik me dagelijks bezig met taalproblemen en -stoornissen bij kinderen in het basisonderwijs. Regelmatig is er naast het taalprobleem ook sprake van gedragsproblematiek. In deze workshop wil ik de deelnemers enerzijds meenemen in wat bekend is over de relatie tussen gedrag en taal, maar anderzijds ook praktische tips meegeven over wat leerkrachten in de klas kunnen doen om het tij te keren.


Contact gegevens

020 - 7163460

info@staij.nl

bottom of page