top of page

Pedagogische Tact

woensdag 31 januari 2024 | 15:00 - 17:00 | NIVOZ

  • Studio Zeeburg - Zeeburgerpad 58 - Amsterdam

32 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

WIE: NIVOZ WAT: Pedagogische Tact Wat zou er bij jou op school ontstaan als - …jij nog vaker de leraar of schoolleider bent die je écht wilt zijn? - …pedagogische vragen leidend worden in jouw dagelijks handelen en in de keuzes die je maakt? - …jij dus (nog) vaker het goede doet, óók in de ogen van de leerling?   Op deze studiemiddag zullen docenten van NIVOZ je laten kennismaken met de werkwijze binnen een traject Pedagogische Tact. Pedagogische Tact (PT) is het basistraject van stichting NIVOZ. Het wordt kortweg gedefinieerd als 'het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. Hier ligt de pedagogische relatie tussen leraar en leerling, docent en student aan ten grondslag. De kwaliteit van de interactie staat centraal. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van de leerling. En daarbij ben jij als leraar, schoolleider of pedagogisch medewerker, je belangrijkste instrument. Pedagogische tact of tactvol handelen is gericht op de kwaliteit van de interactie, van de relatie, die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft. Zo ontstaat vertrouwen, wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager. Bij Pedagogische Tact (PT) staan vier ‘aandachtsgebieden’ centraal: 1. Pedagogische opdracht. Wat is volgens jou de bedoeling van onderwijs in relatie tot de samenleving? En wat betekent dit voor je rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van leerlingen? 2. De leraar is zijn eigen instrument. Reflectie en inzicht in eigen kwaliteiten en die manifesteren in je handelen. 3. Leerling zien als partner en actor. Kennis van de leerling, perspectief van de ander kunnen en willen innemen. Begrippen als autonomie en eigenaarschap zijn hieraan verbonden. 4. Leraar zijn binnen een team. Een onderzoekende en open houding in het team, werken vanuit een gezamenlijke visie en elkaar als steunbron ervaren.


Contact gegevens

  • 020 - 7163460

    info@staij.nl

bottom of page