top of page

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

woensdag 29 november 2023 | 15:00 - 16:30 | Marisa Post en Merel Koers - Stichting Orion

  • Gerhardschool - Valentijnkade 62

19 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

WIE? Marisa Post en Merel Koers van Expertisecentrum Stichting Orion WAT? Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag Het doel van deze bijeenkomst is stil te staan bij moeilijk verstaanbaar gedrag en ons bewust te worden van hoe hier het beste mee om te gaan. Er wordt ingezoomd op helpende factoren en besproken op welke wijze het leerkrachtgedrag een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. Hoe kijken we naar het gedrag van onze leerlingen vanuit de bestaande theorie en wat is onze eigen rol als professional? De volgende onderwerpen komen tijdens de presentatie aan bod: ➢ Wanneer spreken we van moeilijk verstaanbaar gedrag en wat zien we in de praktijk? ➢ Welke factoren zijn van positieve invloed? ➢ Kijken onder de oppervlakte ➢ Een trauma-sensitieve benadering ➢ Uitgaan van onderwijsbehoeften ➢ Leerkracht-leerlingrelatie als basis!


Contact gegevens

  • 020 - 7163460

    info@staij.nl

bottom of page