top of page

Een ‘vulkaan’ in de klas

woensdag 14 februari 2024 | 14:30 - 17:00 | Monique Baard

  • n.n.b.

22 plaatsen beschikbaar


Wat kun je verwachten

WIE: Monique Baard is werkzaam als zelfstandige bij Pica Pedia Support. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als Ambulant begeleider van cluster 4 en gedragsspecialist in het Speciaal Basisonderwijs. De laatste jaren is zij werkzaam als schoolbegeleider, trainer en coach en begeleidt zij schoolteams en individuele leerkrachten met name bij het verstevigen van een positief en veilig school- en groepsklimaat. Zij is mede-ontwikkelaar/ trainer en coach van het schoolbrede programma Positive Behavior Support (SWPBS) en trainer en coach van Co-teaching. WAT: Een ‘vulkaan’ in de klas, omgaan met escalerend gedrag Iedere onderwijsprofessional maakt het wel mee dat een leerling of meerdere leerlingen in de klas of school moeite hebben hun emoties in bepaalde situaties in bedwang te houden waardoor het tot een ‘uitbarsting’ komt. Het reguleren van emoties zoals boosheid is een moeilijke vaardigheid. Een escalatie verloopt in fasen. In deze workshop krijg je inzicht in deze escalatiefasen. Hoe je ze herkent en wat je kunt doen in de verschillende fasen. Voorbereiding: De workshop is interactief en deelnemers gaan tijdens de workshop behandelde theorie en praktijk toepassen op hun eigen casus. Aan de deelnemers wordt dus gevraag een korte casusbeschrijving mee te nemen van een leerling of situatie uit de eigen praktijk. Nemen eigen casuïstiek mee; voorbeeld(en) van gedrag waar zij in de hun groep, bij een leerling of groepje leerlingen tegen aanlopen tijdens de les.


Contact gegevens

020 - 7163460

info@staij.nl

bottom of page