Topklas: leren samenwerken, presenteren en praktijkvakken

Elke vrijdag komen 30 leerlingen uit Amsterdam Oost in de zogenaamde topklas bij elkaar. Geerthe Schilder, Niels De Ruig, Poul van Venrooij en Camille van Neer zijn in opdracht van schoolbestuur STAIJ de oprichters, ontwikkelaars én leerkrachten van dit initiatief. In de Topklas leren de kinderen samenwerken, presenteren en krijgen zij meer praktijkvakken aangeboden. Ook wordt aandacht gegeven aan zelfvertrouwen en mindset.


Topklas Staij
Topklas Staij


Een belangrijk onderdeel van lesgeven aan de topklas is het bevragen van leerlingen en het geven van feedback.